Náramky sedmi čaker

ČAKRY

Přichází úplná novinka.

Jedná se o sedm náramků sedmi čaker lidského těla. 

 

 

První kořenová čakra

 

První čakra je spojená se zemí, její energií a s činnostmi, které se zemí souvisí. Může to být zemědělství, ale také např. činnosti nazývané jako konzumní způsob života. Je spojena s prožíváním nejzákladnějších aspektů existence jako je potřeba jíst, pít, být v bezpečí nebo v teple. Zablokovaná první čakra způsobuje, že má člověk málo síly - fyzické, duchovní i duševní.

NÁRAMEK - 1.ČAKRA - MULADHARA 

 

Druhá sakrální čakra

 

Někdy se též hovoří o sexuální čakře. Má na starosti emoce, mezilidské vztahy, sexuální energii a tvořivé síly. Zablokování v této čakře způsobuje sexuální chladnost a potlačování emocí, ale platí to i opačně, potlačování emocí zablokuje tuto čakru. 

NÁRAMEK - 2.ČAKRA - SVADHISTHANA

 

Třetí čakra Solar-plexus

 

Je sídlem vůle osobnosti, citových vazeb a mentálních pochodů. Zablokování vede k pocitům ztráty odvahy, porážky, ztráty svobodné vůle, vytváření falešných představ a negativních myšlenkových konstrukcí.

NÁRAMEK - 3.ČAKRA - MNIPURA

 

Čtvrtá srdeční čakra

 

Jedná se o čakru lásky a vztahů. Jde jak o vztahy k sobě, tak k druhým lidem, ale i k celému světu. Její blokace způsobuje neschopnost lásku dávat i přijímat. 

 

Pátá krční čakra

 

Na starosti má mít komunikaci a projevy vůle v životě. Zablokování vede k neschopnosti se vyjádřit - vady řeči i prázdné myšlenky.

 

Šestá čelní sakra

 

Tato čakra se spojuje s intuicí a duchovními silami jednotlivce. Nedostatečná funkce pak vede k přízemním myšlenkám a k odmítání duchovna a esoterična. 

NÁRAMEK - 6.ČAKRA - ADZNA

 

Sedmá temenní čakra

 

Funkcí sedmé čakry má být příjem energie z kosmu. Je sídlem božské dokonalosti v člověku. Do harmonie se dostane, když jsou v harmonii všechny ostatní čakry.

 

                               NÁRAMEK MIDNIGHT SKY 7.ČAKRA                             NÁRAMEK - 7.ČAKRA - SAHASRARA